Potpora Konvenciji protiv bezdržavljanstva

Klubovi zastupnika podržali su prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva, kojoj je do sada pristupilo i 18 europskih država. Svrha Konvencije je smanjenje broja osoba bez državljanstva reguliranjem situacija u kojima će osobi biti dodijeljeno državljanstvo države stranke Konvencije, a njezinim potvrđivanjem Hrvatska se pridružila krugu država koje svojim zakonodavstvom nastoje osigurati sprječavanje nastanka slučajeva bezdržavljanstva zbog gubitka državljanstva.

U cilju sprečavanja nastanka bezdržavljanstva, Konvencija prije svega uređuje stjecanje državljanstva osoba rođenih na državnom području države ugovornice, koje bi inače bile bez državljanstva, kao i osoba koje nisu rođene na njezinu području i čiji je jedan od roditelja u vrijeme njihova rođenja imao državljanstvo te države. Predviđeno je i da država ugovornica dodjeljivanje svojeg državljanstva može ograničiti dobi podnositelja zahtjeva, dužinom trajanja uobičajenog boravišta na svom državnom području, osuđivanosti za kaznena djela te prijašnjim bezdržavljanstvom, kazao je državni tajnik u MUP-u Ivica Buconjić.

Šime Lučin (SDP) upozorio je kako su tijekom protekle dvije godine u Hrvatskoj bila svega 63 slučaja osoba bez državljanstva. Kazao je kako je Zakon o državljanstvu u nekim je djelovima arhaičan te bi trebalo donijeti novi. Miljenko Dorić (HNS/HSU) žalosnom je ocijenio činjenicu da je tek 37 članica UN-a, od kojih samo 18 europskih, do sada ratificiralo Konvenciju, ali i pohvalio odluku Hrvatske da im se pridruži. Pohvalio je i uspješnu provedbu Nacionalnog programa za Rome.